BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN AMAÇLARI

    

                                                          

        Atatürk ilkeleri ve inkilapları,Milli Eğitim Temel Kanunu ve Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda,öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak onların kişisel, toplumsal yönden sağlıklı ve mutlu, iyi ahlaklı, dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken,milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri genel amaçtır.

 

        

               

 

          1. Atatürk'ün ve düşünürlerin Beden eğitimi ve Spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme.   

 

          2. Sağlıklı bir vücut yapısı, iyi bir duruş özelliği.

 

          3. İç organları kuvvetlendirme.

 

          4. Adalelerle gerekli işbirliği kazandırma.

 

          5. Çabuk karar verme ve yapabilme yeteneğini geliştirme.

 

          6. Koordinasyonu geliştirebilme.

 

          7. Kişinin kendi gücünü tanımasıyla güçlü ve sınırlı yönlerini öğrenmesi.

         

           8. Fizksel uygunluğu (motorsal beceri) gelişir.

 

           9. Kişiye beceriler katarak etkili bir şekilde kullanmayı öğretir.

 

           10. Boş zamanları değerlendirme ve olumlu kullanma alşkanlıklarını geliştirir.

 

            11. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme yeteneğini geliştirir.

 

             12. Ulusal bayram ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme.

 

             13. Doğayı sevme temiz hava ve güneşten yararlanabilme.

 

             14. Temel sağlık kuralları ile ilk yardımla ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme.

 

             15. Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme.

 

             16. Demokratik yaşamın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme. 

 

             17. Kamu kaynaklarını koruma ve iyi kullanma.

 

              18. Spor araç ve tesisler hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanma.   

                                      

               MİLLİ EĞİTİM YÖNÜNDEN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN

 

                                         TEMEL AMAÇLARI  

 

               1. Çocukların fiziksel gelişimlerine yani fizyolojik kapasite ve özelliklerinin en iyi biçimde gelişmesine yardımcı olma.

 

                2. Sağlıklı olabilmek için iyi yaşama alışkanlıkları kazanabilme.

 

                3. Düzgün hareket etme ve duruş alşkanlıkları kazanma.

 

                4. Hayal gücünü, kişisel yapıcılık ve yaratıcılığını geliştirme.

 

               5.  İyi ve arzu edilen sosyal alışkanlıklar kazanmasına yardımcı olma.

               6. Grup ve takım etkinlikleri yoluyla başkaları ile sosyal ilişkide bulunarak onlarla anlaşabilme ve dolayısıyla sağlıklı bir işbirliği yapabilmeyi geliştirme.

 

               7. İyi bir lider ve aynı zamanda iyi bir izleyici olabilme ve sorumluluklar kabul edebilme özellikleri geliştirme.

 

               8. Otoriteye saygı duyabilme, kurallara uyma, yeni kurallar geliştirebilme ve duruma göre kurallarda değişiklik yapmanın önemini kavrama.

 

               9. Başkalarının da varlığını kabul ederek onlara karşı dürüst, hoşgörülü ve saygılı davranmayı geliştirme.

 

               10. Kendini gerçekleştirme, güçlü ve zayıf yönlerini tanıyarak sınırlılıklarını bilme, kendine güven duyma ve davranışlarını kontrol edebilme.

 

                11.Demokratik bir ortamda başkalarıyla yarışmak ve sonunda yenmek ya da yenilmek gibi durumlarla karşılaşarak kendini geliştirebilme.

 

                12. Boş zamanlarını yararlı bir şekilde kullanmayı öğrenme.

 

                 13. Etkinlikler sırsasında kendisine güvenerek ve bilinçli olarak hareket etmesini sağlama.

 

                 14.  Çok çeşitli motor becerilerini geliştirecek günlük fiziksel etkinliklere katılma isteği uyandırma.

                                                                          

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !